Haberler

  • Haberler: 4.10.2015
  • Sayı: 3624

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

2.EBA KADRAJ FOTOĞRAF YARIŞMASI YÖNERGESİ

YARIŞMANIN KONUSU: “Yaşadığım Şehir”

YARIŞMANIN AMACI:

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrenci ve öğretmenlerin fotoğraf sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir. Fotoğraf yarışmasıyla; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak;

• Öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadıkları şehirle ilişkilerini, fotoğraf yoluyla değerlendirmelerini sağlamak,

• Fotoğraf aracılığıyla, yaşadığımız şehirler hakkında farkındalık oluşturmak,

• Şehirlerimizin kimliklerini oluşturan; doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin, öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yorumlanmasını sağlamak,

• Yarışma sonucunda; öğretmen ve öğrencilerin gözüyle, ülkemizin görsel bir panoramasını çıkarmak,

• Fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunmak,

• Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında; farkındalığı artırmak ve projeyi tanıtmak,

• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,

• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,

• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,

• Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak,

• Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.

Öğretmen kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenlerini kapsamaktadır.

Öğrenci kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda okuyan ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Genel Şartlar

1- Yarışma, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenleri, öğrenci kategorisinde ise resmi ve özel ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır.

2- Resmi ve özel okulların 12. sınıf öğrencileri mezuniyet tarihine kadar yarışmaya katılabilirler. İstenildiği takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi sunmaları gerekmektedir.

3- Yarışmaya katılan özel okul öğretmenleri başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.

4- Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül vb.) almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.

5- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanı ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.

6- Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.

7- Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.

8- Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.

9- Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin her türlü yayın hakkını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne devrettiğini kabul eder.

10- Yayımlanan eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.

11- Başvurusunu tamamlayan her yarışmacı, yukarıda belirtilen yarışmaya katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Teknik Şartlar

1- Fotoğraflar, dijital ortamda gönderilecektir.

2- Yarışmada teknik bir kısıtlama yoktur. Yarışmacılar kurgusal, renkli, siyah beyaz vb. fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler.

3- Yarışmaya gönderilen eserler, kısa kenarı en az 2300 piksel olacak şekilde, JPEG formatında kaydedilerek gönderilecektir.

4- Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmayacaktır.

5- Fotoğrafların üzerinde çeken kişiye ait herhangi bir bilgi, logo vs. bulunmayacaktır.

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

Resmi okul başvuruları:

Başvuru sahibi, öğretmen ise kendi adına eba şifresi ile, öğrenci ise okul idaresi veya öğretmenleri aracılığıyla alacağı eba şifresi ile www.eba.gov.tr portalı üzerinden yarışmaya katılabilir.

Özel okul başvuruları :

Özel okullarda çalışan öğretmenler ile özel okul öğrencileri;

www.eba.gov.tr adresinde, yarışma başvuru sayfasındaki özel okullar bölümünü seçtikten sonra TC Kimlik numaraları ve okul kodlarını girerek başvuruda bulunabileceklerdir.

ÖDÜLLER

Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.

Öğretmen Kategorisi Ödülleri:

Öğretmen kategorisinde 10 öğretmene 1500 TL’lik başarı ödülü verilecektir.

Öğrenci Kategorisi Ödülleri:

Öğrenci kategorisinde 10 öğrenciye 1500 TL’lik başarı ödülü verilecektir.

Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde Özel Ödül verecektir.

Yarışma Seçici Kurulu ( Alfabetik isim sırasına göre)

İhsan AKŞEHİRLİ EBA Fotoğraf Sorumlusu

İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı

Nevzat YILDIRIM Fotoğraf Sanatçısı

Reha BİLİR Fotoğraf Sanatçısı

Prof. Dr. Sabit KALFAGİL Fotoğraf Sanatçısı

Eserlerin Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2015

Sonuçların Açıklanması: 07 Aralık 2015 Sonuçlar (http://www.eba.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.

İLETİŞİM Yarışma Sekreteryası:

Yarışma Sekreteri :

Alpaslan TURAN

aturan@meb.gov.tr

Telefon :0 (312) 296 9518