2.EBA KADRAJ Fotoğraf Yarışması

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

2.EBA KADRAJ FOTOĞRAF YARIŞMASI YÖNERGESİ

YARIŞMANIN KONUSU: “Yaşadığım Şehir”

YARIŞMANIN AMACI:

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrenci ve öğretmenlerin fotoğraf sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir. Fotoğraf yarışmasıyla; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak;

• Öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadıkları şehirle ilişkilerini, fotoğraf yoluyla değerlendirmelerini sağlamak,

• Fotoğraf aracılığıyla, yaşadığımız şehirler hakkında farkındalık oluşturmak,

• Şehirlerimizin kimliklerini oluşturan; doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin, öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yorumlanmasını sağlamak,

• Yarışma sonucunda; öğretmen ve öğrencilerin gözüyle, ülkemizin görsel bir panoramasını çıkarmak,

• Fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunmak,

• Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında; farkındalığı artırmak ve projeyi tanıtmak,

• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,

• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,

• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,

• Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak,

• Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı k